Privacy Policy

Privacyverklaring

Whitney’s Beauty Addicts hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en het veilig en vertrouwelijk behandelen van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we ze gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd blijven.

1. Gegevens die we verzamelen:


Bij het plannen van een afspraak kunnen we de volgende gegevens van u vragen:

• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw medische gegevens en informatie over uw gezondheidstoestand
• Andere gegevens die nodig zijn voor uw behandeling

2. Doeleinden van gegevensverwerking
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het opstellen van een behandelplan voor u
• Contact met u opnemen met betrekking tot uw afspraak
• U bereiken per e-mail of telefonisch indien u telefonisch niet bereikbaar bent
• Eventuele financiële administratie (meestal niet van toepassing omdat betalingen direct bij de behandeling plaatsvinden)

We zullen alleen persoonsgegevens gebruiken voor legitieme doeleinden die verband houden met uw behandeling. Er zal geen overbodige informatie worden verwerkt of verstrekt.

3. Toestemming en voorwaarden:


Door een afspraak te plannen, geeft u automatisch toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor de genoemde doeleinden. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Voor patiënten jonger dan 18 jaar moet een ouder of voogd toestemming verlenen.

4. Bewaartermijn van gegevens:


Uw persoons- en medische gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.

5. Websiteanalyse:


Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden voor analyse van het bezoek- en klikgedrag. Deze gegevens worden geanonimiseerd en niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren.

6. Rechten van gebruikers:


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem contact met ons op via [email protected] voor verzoeken met betrekking tot uw gegevens.

7. Beveiliging van gegevens:


Whitney’s Beauty Addicts maakt gebruik van SSL om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal.

8. Verantwoordelijkheid voor gegevensbeveiliging:


Whitney’s Beauty Addicts is verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens binnen onze organisatie. Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens.

9. Contactgegevens:


Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de verwerking van uw gegevens, neem dan contact met ons op via:
Whitney’s Beauty Addicts
Telefoon: +31616201643
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 74786040

10. Aanvullende informatie

Informatie over cookies: Onze website maakt gebruik van cookies voor analyse van het bezoek- en klikgedrag. Gebruikers hebben de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren.
Informatie over externe partijen: Persoonsgegevens worden niet gedeeld met externe partijen, tenzij noodzakelijk voor uw behandeling.
Procedure voor het indienen van klachten: Als u van mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij [email protected].
Updates van de privacyverklaring: Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Gebruikers worden geadviseerd om regelmatig de privacyverklaring te controleren op eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring is ontworpen om duidelijk en begrijpelijk te zijn voor onze klanten en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).