Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Whitney’s Beauty Addicts

 • Afspraken:

Derden, inclusief huisdieren, mogen niet worden meegenomen zonder voorafgaande overeenkomst.

Nieuwe klanten dienen een aanbetaling van 20% te doen om hun afspraak te bevestigen; anders kan hun afspraak worden geweigerd of geannuleerd.

Aanbetalingen worden op geen enkele manier gerestitueerd.

Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen; anders kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Bij vertraging kan de tijd van de behandeling worden ingekort, en bij aanzienlijke vertraging kan de afspraak worden geannuleerd.

Verhindering voor een afspraak zal zo spoedig mogelijk aan de cliënt worden gemeld.

 • Speciale aanbiedingen & V.I.P.:

Voor VIP-afspraken geldt een verplichte onregelmatigheidstoeslag volgens het geldende vaste tarief.

 • Verantwoordelijkheid en eigen risico:

Alle behandelingen worden uitgevoerd op eigen risico van de cliënt.

Cliënten verklaren bekend te zijn met de mogelijke gevolgen van de behandeling.

Voor permanente make-up moet de cliënt in goede gezondheid verkeren en een toestemmingsformulier invullen.

 • Aansprakelijkheid:

Whitney’s Beauty Addicts zal zich inspannen om het beoogde resultaat te bereiken, maar kan dit niet garanderen.

Nabehandelingen zijn beschikbaar voor eventuele correcties, maar kunnen tegen het geldende tarief in rekening worden gebracht.

Whitney’s Beauty Addicts is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het beoogde resultaat of schade door behandelingen, tenzij door grove nalatigheid.

 • Betaling:

Prijzen zijn inclusief BTW en dienen voorafgaand aan de behandeling te worden voldaan, contant, per pin of online.

 • Garantie:

Pigmenten worden gecontroleerd door relevante autoriteiten en de salon is GGD-gecertificeerd.

 • Beschadiging en diefstal:

De salon kan een schadevergoeding eisen voor beschadigingen veroorzaakt door cliënten en zal diefstal melden bij de politie.

 • Klachten:

Klachten moeten binnen zeven werkdagen schriftelijk worden gemeld en zullen adequaat worden behandeld door Whitney’s Beauty Addicts.

 • Persoonsgegevens & Privacy:

Persoonlijke gegevens worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Geheimhouding:

De salon is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van cliënten, tenzij vereist door wetgeving.

 • Recht:

Op overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 • Beperking van aansprakelijkheid bij allergische reacties:

Cliënten zijn verantwoordelijk voor het melden van allergieën of gevoeligheden voor bepaalde producten of ingrediënten.

 • Beleid voor minderjarige cliënten:

Minderjarige cliënten hebben mogelijk ouderlijke toestemming nodig voor bepaalde behandelingen, en ouderlijke begeleiding kan vereist zijn.

 • Beleid voor niet-geregistreerde klanten:

Behandelingen kunnen alleen worden uitgevoerd voor geregistreerde cliënten, tenzij anders overeengekomen.

 • Beleid voor no-shows:

Bij no-shows kan een vergoeding in rekening worden gebracht en kan toekomstige dienstverlening worden geweigerd.

 • Updates van de voorwaarden:

Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Cliënten worden geadviseerd de voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.